Kum Oyunu Terapisi (Sandplay Therapy) Nedir?

Kum terapisi, bir çeşit oyun terapisi tekniğidir. Sözel olmayan bir terapi yöntemidir.

   Çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde kullanılmaktadır. Bu teknik uygulanırken kum, su, yüzlerce minyatür oyuncak ve kum tepsisi kullanılır.

    Kum terapisi, bireye kendi sosyal gerçekliğini ve iç dünyasını yansıtabileceği ve onarabileceği bir ‘kumdan dünya’ yaratma olanağı verir. Bireyler iç dünyalarını güvenli bir şekilde dışarıya yansıtır ruhsal sıkıntılarına çözümler bulur.

Kullanım Alanları


-Travmalar
– Davranış sorunları
– Kaygı
– Aile içi ve bireyler arası çatışmalar
– Stresli olayları yeniden yapılandırma
– Ego güçlendirme
– Beceri kazandırma
– Zıt düşünceleri/deneyimleri uzlaştırma
– Alt kişilik boyutlarını birleştirme    vb. birçok sorunun çözümünde kullanılır.

     Araştırmalar, kum oyunu terapisinin çocuklardaki duygusal ve ilişkisel zorlukların çözümü ile travmaların tedavisinde olumlu sonuçlar yarattığını gösterir.

   Merkezimizde kum terapisi, çocuklarla oyun terapisinin bir parçası olarak uygulanmaktadır. Özellikle de ailede kayıpların olduğu, takıntıları olan veya çok çekingen çocuklarla etkili bir terapi yöntemidir.