Motor Konuşma Bozuklukları ( Dizartri ve Apraksi )

Motor konuşma bozuklukları nelerdir? Konuşma, ses, işitme, ağız-yüz düzeneği kullanılarak gelişen; kompleks bir nöral entegrasyon ve pek çok fizyolojik sistemin hızlı koordinasyonunu gerektiren duyusal ve motor bir süreçtir. Konuşmanın solunum, sesleme (fonasyon), rezonans, sesletim (artikülasyon) ve prosodi bileşenlerinden bir veya birkaçını etkileyen bir nöromotor sorunu ile ortaya çıkan konuşma bozuklukları motor konuşma bozuklukları olarak adlandırılmaktadır.

Ses Terapisi

Mutasyonel Falsetto Nedir? Nasıl tedavi edilir? ​ Daha çok ergenlik döneminde görülen yapısal değişikliklere bağlı olarak erkek bireylerin ses tellerinde ortalama bir oktavlık bir kalınlaşma olur. Mutasyonel Falsetto yani falset ses, herhangi bir organik neden olmadan sesin ince halinin devam etmesidir. Erkek bireyin ses tonunun çocuksu çıkmasına neden olur ve yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürmektedir.  “SESİM ÇOCUK SESİNE BENZİYOR“,

Afazi

Afazi Nedir? Afazi, beynin dil bölümlerine hasar veya yaralanmalardan kaynaklanan bir iletişim bozukluğudur. Yaşlı yetişkinlerde, özellikle felç geçirenlerde daha sık görülür. Afazisi olan bir kişinin kelimeleri kullanması veya anlaması yolunda ilerliyor. Afazi, kişinin zekasını bozmaz. Afazisi olan insanlar konuşma ve düşüncelerini tamamlamak için “doğru” kelimeleri bulmakta güçlük çekebilirler. Ayrıca, konuşmayı anlama, yazılı kelimeleri okuma ve anlama,

Akıcı Konuşma Bozuklukları

(Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma vb.) KEKEMELİK NEDİR? ​ Kekemelik, genellikle 3-8 yaşlar arasında başlayan konuşmanın akış ve ritminde istemsiz kesintilerle karakterize, sebebi bilinmeyen ve sıklıkla ergenlik öncesi dönemde iyileşebilen bir akıcılık bozukluğudur. ​ Kekemelikte sesleri uzatma, duraklamalar, ses ve hece tekrarları, ünlemlemeler görülmektedir. Kelimeleri gergin söyleme, söylenmesi zor olan sözcükler yerine başka sözcükler kullanma isteği

Artikülasyon

(EKLEMLEME, BOĞUMLAMA, OYNAKLAMA) Artikülasyon: Nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra yutak, ağız ve burundan oluşan 3. küme organlarında(dil, diş, damak, dudak) konuşma dilimizin geleneksel seslerine dönüşüp biçimlenmesidir. Artikülasyon, konuşma organlarının toplu olarak hareketi demektir. Artikülasyon, nefesimizin gırtlaktan geçerken ses haline dönüştürülmesi için yapılan bir çalışmadır. Çocuğa anlaşılabilir şekilde bir ifade kazandırmak için artikülasyon çalışması gereklidir. Birey, ana

Gelişimsel Dil Bozukluğu

Pek çok hastalık veya bozukluk dil gelişiminde gecikmelere sebep olabilir. Ancak herhangi bir yapısal bozukluk olmasa, nörolojik ya da psikiyatrik bir bulguya rastlanmasa da dil gelişiminde aksama yaşanabilir. Dil gelişiminde gecikme, dil gelişim geriliği, gecikmiş dil, atipik dil gelişimi, normal olmayan dil, dil yetersizliği, özgül/özgün dil bozukluğu, gelişimsel disfazi gibi tanımlamalar bu durumu ifade etmek